Augustus1999
nummer nul | piloot
Krijg de hik

BREENweef
Millenniumprobleem ?

Ik weet dat ik er een beetje laat mee kom, maar het Millenniumprobleem bestaat niet.

De naam is fout. Het is namelijk zo dat dit probleem een periodiek verschijnsel is. Periodieke verschijnselen worden over het algemeen ook als zodanig vernoemd. Wij kennen niet voor niets dagen, maanden, jaren, eeuwen en millennia. Stop Buggin' me

Het Millenniumprobleem dankt haar naam aan het feit dat het bij de wisseling van een millennium plaatsvindt. Deze naam zou ook kunnen aangeven dat het om de duizend jaar plaats zou kunnen vinden. Dit is niet zo, dit probleem kan zich in principe iedere eeuw voordoen. De basis van het probleem ligt in het ontbreken van de eerste twee cijfers van het jaartal (de "19" uit "1984").

Bij een echt Millenniumprobleem zou alleen het eerste cijfer ontbreken. De juiste naam voor het Millenniumprobleem moet eigenlijk Eeuwprobleem heten. In 't Engels Centennial Problem. Stop Buggin' me too

Let op! Bij het aanbreken van het jaar 10.000 (tienduizend) doet zich een nieuw probleem voor. Computers moeten alle jaren daarvoor met een "0" (nul) ervoor leren herkennen. Ik doop het hierbij tot het 11e Millenniumprobleem. In het Engels: Y10K.


Copyright Bjorn Franke 1999

breenweef
Y2K: Geen probleem
USEgrot
HTML-shirt
iMac
Een frisse plee

topzoveel
Muziekintro's
Tarantino-films

e-zel
HTML-code
Teeth me!
360degrees
4tX
Dwaallichten


Word lid!

linksrechts
MillenniumPlatform
Y2K.com
Y2K mGifje